Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Matas A/S
Aktietilbagekøb

Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Selskabsmeddelelse 3 2015/16

Allerød, 2015-04-27 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas’ bestyrelse besluttede
den 18. november 2014 at igangsætte et aktietilbagekøbsprogram i henhold til
bestemmelserne i EU-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003
også kaldet ”Safe Harbor”-reglerne, jf. selskabsmeddelelse nr. 14 fra den 18.
november 2014. 

Programmet, der blev igangsat med henblik på at annullere tilbagekøbte aktier,
udgør DKK 100 mio. og løber i perioden fra og med den 18. november 2014 til og
med seneste den 27. maj 2015. 

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 20. april - 24. april
2015 foretaget følgende transaktioner: 

Handelsdag                 Antal    Gennemsnitlig Beløb, DKK
                     aktier    købspris, DKK      
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
20. april 2015               5.750       159,49   917.068
21. april 2015               5.000       161,58   807.900
22. april 2015               6.500       159,99  1.039.935
23. april 2015               5.500       158,41   871.255
24. april 2015               3.000       160,42   481.260
                                        
Akkumuleret under programmet de      25.750       159,90  4.117.418
 seneste 5 handelsdage                             
Totalt akkumuleret under programmet   603.349       144,56 87.221.435
 siden 18. november 2014                            
--------------------------------------------------------------------------------Matas har herefter i alt købt 603.349 egne aktier siden den 18. november 2014
og ejer 701.126 egne aktier svarende til 1,72% af selskabets samlede
aktiekapital. 

Spørgsmål kan rettes til Head of Investor Relations Jesper Breitenstein på
telefon 27 80 76 75. Med venlig hilsen

Matas A/S