Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Matas A/S
Aktietilbagekøb

Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Selskabsmeddelelse 1 2015/16

Allerød, 2015-04-13 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas’ bestyrelse besluttede
den 18. november 2014 at igangsætte et aktietilbagekøbsprogram i henhold til
bestemmelserne i EU-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003
også kaldet ”Safe Harbor”-reglerne, jf. selskabsmeddelelse nr. 14 fra den 18.
november 2014. 

Programmet, der blev igangsat med henblik på at annullere tilbagekøbte aktier,
udgør DKK 100 mio. og løber i perioden fra og med den 18. november 2014 til og
med seneste den 27. maj 2015. 

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 31. marts– 10. april
2015 foretaget følgende transaktioner: 

Handelsdag                 Antal    Gennemsnitlig Beløb, DKK
                     aktier    købspris, DKK      
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
31. marts 2015               4.000       157,86   631.440
1. april 2015               5.000       158,80   794.000
7. april 2015               5.000       159,92   799.600
8. april 2015               1.733       162,01   280.763
9. april 2015               5.000       164,01   820.050
10. april 2015               4.500       164,03   738.135
                                        
Akkumuleret under programmet de      25.233       161,06  4.063.988
 seneste 6 handelsdage                             
Totalt akkumuleret under programmet   549.899       142,95 78.606.310
 siden 18. november 2014                            
--------------------------------------------------------------------------------Matas har herefter i alt købt 549.899 egne aktier siden den 18. november 2014
og ejer 647.676 egne aktier svarende til 1,59% af elskabets samlede
aktiekapital. 

Spørgsmål kan rettes til Head of Investor Relations Jesper Breitenstein på
telefon 27 80 76 75. Med venlig hilsenMatas A/S