Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Matas A/S
Aktietilbagekøb

Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Selskabsmeddelelse 35 2014/15

Allerød, 2015-03-13 17:22 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas’ bestyrelse besluttede
den 18. november 2014 at igangsætte et aktietilbagekøbsprogram i henhold til
bestemmelserne i EU-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003
også kaldet ”Safe Harbor”-reglerne, jf. selskabsmeddelelse nr. 14 fra den 18.
november 2014. 

Programmet, der blev igangsat med henblik på at annullere tilbagekøbte aktier,
udgør DKK 100 mio. og løber i perioden fra og med den 18. november 2014 til og
med seneste den 27. maj 2015. 

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 9. marts – 13. marts
2015 foretaget følgende transaktioner: 

Handelsdag                 Antal    Gennemsnitlig Beløb, DKK
                     aktier    købspris, DKK      
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
9. marts 2015               2.500       156,11   390.275
10. marts 2015               5.000       153,50   767.500
11. marts 2015               4.000       152,47   609.880
12. marts 2015               5.000       151,49   757.450
13. marts 2015               5.000       151,95   759.750
                                        
Akkumuleret under programmet de      21.500       152,78  3.284.855
 seneste 5 handelsdage                             
Totalt akkumuleret under programmet   470.366       140,87 66.258.521
 siden 18. november 2014                            
--------------------------------------------------------------------------------

Matas har herefter i alt købt 470.366 egne aktier siden den 18. november 2014
og ejer 568.143 egne aktier svarende til 1,39% af selskabets samlede
aktiekapital. 

Spørgsmål kan rettes til Head of Investor Relations Jesper Breitenstein på
telefon 27 80 76 75. Med venlig hilsen

Matas A/S