Udbud af medarbejderaktier

Matas A/S
Selskabsmeddelelse

Udbud af medarbejderaktier

Selskabsmeddelelse 20/2013

Allerød, 2013-08-28 07:58 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Som oplyst i Prospektet der
blev offentliggjort den 13. juni 2013, har det været Matas’ forventning at give
sine medarbejdere et engangstilbud om at købe aktier i Matas til favørkurs.
Bestyrelsen i Matas har i overensstemmelse hermed besluttet at gennemføre
udbuddet af aktier til Matas’ medarbejdere. 

Matas har reserveret op til 43.475 aktier som medarbejderne i Matas tilbydes at
købe. Udbuddet svarer til en nominel kapital på 108.688 kr. eller 0,1% af
selskabskapitalen. Tilbuddet gælder alle fastansatte i Matas A/S inklusiv
danske datterselskaber i uopsagt stilling pr. 1. september 2013. Hver enkelt
medarbejder tilbydes at købe aktier op til et beløb, svarende til en
bruttomånedsløn eksklusive pension, feriepenge mv. Afhængigt af interessen for
køb af aktier blandt medarbejderne kan der ske reduktion eller eventuel
allokering af yderligere aktier efter en fordelingsnøgle, der fastsættes af
Matas’ bestyrelse. 

Medarbejderaktierne med en nominel værdi på 2,50 kr. per aktie udbydes til en
favørkurs svarende til en rabat på 20% i forhold til aktiernes markedskurs, der
fastsættes som gennemsnittet af hver enkelt handelsdags omsætningsvægtede
gennemsnitskurs på NASDAQ OMX Copenhagen i perioden 28. august 2013 til 10.
september 2013 begge dage inklusiv. Det forventede provenu til Matas ved fuld
tegning vil udgøre ca. 4.8 mio. kr. baseret på gårsdagens lukkekurs. Matas vil
dække det fulde udbud fra beholdningen af egne aktier. 

Udbuddet af medarbejderaktier finder sted i perioden 16. september – 27.
september 2013. Medarbejderaktierne vil være båndlagt i en periode på et år
regnet fra 1. oktober 2013. 

Matas bærer alle omkostninger i forbindelse med udbuddet, og den favørkurs, som
medarbejderne tilbydes i forbindelse med udbuddet, forventes at medføre en
regnskabsmæssig driftsomkostning på ca. 1 mio. kr. i regnskabsåret 2013/14. 

De skattemæssige konsekvenser for medarbejdernes køb aktier i forbindelse med
udbuddet og et eventuelt senere salg af sådanne aktier er Matas uvedkommende. Med venlig hilsenMatas A/SFor yderligere information:

Jesper Breitenstein
Head of Investor Relations
Tlf. 27 80 76 75