Vesting af Performance Share Units og indberetning af transaktioner i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19

Selskabsmeddelelse 06 2021/22
Allerød den 18. august 2021


Vesting af Performance Share Units og indberetning af transaktioner i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19

I overensstemmelse med Vederlagspolitikken for Matas A/S (Matas) har Matas den 22. juni 2021 vestet i alt 231.845 Performance Share Units (PSU’er) relateret til selskabets langsigtede incitamentsprogram (LTIP) for 2018/19.

14.359 af PSU’erne er vestet i form af 3.953 aktier leveret til selskabets administrerende direktør Gregers Wedell-Wedellsborg, 2.080 aktier leveret til selskabets finansdirektør Anders T. Skole-Sørensen og 8.326 aktier leveret til Matas’ øvrige ledelsesgruppe inklusive til fratrådte ledende medarbejdere.

PSU’erne er leveret vederlagsfrit i form af aktier i Matas A/S.

I tillæg til de PSU’s, som blev leveret som aktier, blev 217.488 PSU’er kontantafregnet i overensstemmelse med betingelserne i selskabets langsigtede incitamentsprogram. Selskabets administrerende direktør Gregers Wedell-Wedellsborg modtog DKK 9.887.969, selskabets finansdirektør Anders T. Skole-Sørensen modtog DKK 5.203.608, og i alt DKK 9.915.908 blev udbetalt til Matas’ øvrige ledelsesgruppe inklusiv til fratrådte ledende medarbejdere.

PSU’erne er vestet med 150% af den oprindelige tildeling.

Matas har i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 modtaget nedenstående indberetninger fra ledende medarbejdere og disses nærtstående vedrørende transaktioner med Matas aktier og tilknyttede værdipapirer forbindelse med tildeling af PSU’erne.

Kontaktperson
Henrik Lund
Head of Investor Relations, tel +45 30 30 99 08