Vesting af Performance Share Units og indberetning af transaktioner i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19

Selskabsmeddelelse 05 2019/20
Allerød den 14. juni 2019

 

Vesting af Performance Share Units og indberetning af transaktioner i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19

I overensstemmelse med Vederlagspolitikken for Matas A/S (Matas) har Matas dags dato vestet i alt 52.217 Performance Share Units (PSU’er) relateret til selskabets langsigtede incitamentsprogram (LTIP) for 2016. PSU’erne er vestet i form af 10.469 aktier tildelt til selskabets finansdirektør Anders T. Skole-Sørensen og 41.748 aktier tildelt til Matas’ øvrige ledelsesgruppe inklusiv til fratrådte ledende medarbejdere.

PSU’erne er tildelt vederlagsfrit i form af aktier i Matas A/S.

PSU’erne er vestet med 75% af den oprindelige tildeling, hvorfor der samtidig er annulleret 17.406 PSU’er. Den samlede værdi af de vestede PSU’er DKK 3,7 mio. med gårsdagens lukkekurs på DKK 70,7.

Matas har i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 modtaget nedenstående indberetninger fra ledende medarbejdere og disses nærtstående vedrørende transaktioner med Matas aktier og tilknyttede værdipapirer forbindelse med tildeling af PSU’erne:

1.Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/nærtstående
a)Navn Anders T. Skole-Sørensen
2.Årsag til indberetningen
a)Stilling/titel Finansdirektør
b)Første indberetning/ændring Første indberetning
3.Nærmere oplysninger om udstederen
a)Navn Matas A/S
b)LEI-kode 2138004PXX8LWGHGL872
4.Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a)Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
Identifikationskode
 Aktier i Matas A/S
 DK0060497295
b)Transaktionens art Tildeling
c)Pris(er) og mængde(r)

 
 Pris(er) (DKK)     Mængde(r)
 740.158,30          10.469
d)Aggregerede oplysninger
  • Aggregeret mængde
  • Pris (DKK)
 
e)Dato for transaktionen 14. juni 2019
f)Sted for transaktionen Nasdaq Copenhagen


1.Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/nærtstående
a)Navn Anders T. Skole-Sørensen
2.Årsag til indberetningen
a)Stilling/titel Finansdirektør
b)Første indberetning/ændring Første indberetning
3.Nærmere oplysninger om udstederen
a)Navn Matas A/S
b)LEI-kode 2138004PXX8LWGHGL872
4.Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a)Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
Identifikationskode
 Aktier i Matas A/S
 DK0060497295
b)Transaktionens art Salg
c)Pris(er) og mængde(r)

 
 Pris(er) (DKK)     Mængde(r)
 284.000               4.000
d)Aggregerede oplysninger
  • Aggregeret mængde
  • Pris (DKK)
 
e)Dato for transaktionen 14. juni 2019
f)Sted for transaktionen Nasdaq Copenhagen

Det bemærkes, at de tildelte PSU’er er skattepligtige og at Anders T. Skole-Sørensen derfor har valgt at sælge en andel af de tildelte aktier for at dække skattebetalingen.

Kontaktpersoner
Elisabeth Toftmann Klintholm
Chef for Investor Relations & Corporate Affairs, tlf. +45 48 16 55 48

Vedhæftet fil