Vesting af Performance Share Units og indberetning af transaktioner i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19

Selskabsmeddelelse 04 2022/23
Allerød den 23. juni 2022


Vesting af Performance Share Units og indberetning af transaktioner i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19


I overensstemmelse med vederlagspolitikken for Matas A/S (Matas) har Matas den 23. juni 2022 vestet i alt 268.162 Performance Share Units (PSU’er) relateret til selskabets langsigtede incitamentsprogram (LTIP) for 2019/20.

PSU’erne er vestet i form af 93.752 aktier leveret til selskabets direktion og 174.410 aktier leveret til Matas’ øvrige ledelsesgruppe inklusive til fratrådte ledende medarbejdere.

PSU’erne er leveret vederlagsfrit i form af aktier i Matas.

PSU’erne er vestet med 150% af den oprindelige tildeling. Den samlede værdi af de vestede PSU’er udgør DKK 21,4 mio. ved lukkekursen pr. 22. juni 2022 på DKK 79,9.

I henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 har Matas modtaget nedenstående indberetning fra ledende medarbejdere og disses nærtstående vedrørende transaktioner med Matas aktier og tilknyttede værdipapirer i forbindelse med vestingen af PSU’erne.


Kontaktperson
Frederikke Linde
Head of Investor Relations, tlf. +45 60 62 60 87